Życzenia na rok szkolny 2018/2019

Powiększ obraz

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

                                               Iz 11,1-2

                                                                       Drogie Wspólnoty Szkolne,

                                                                       Czcigodni Kapłani,

                                                                       Szanowni Państwo Dyrektorzy,

                                                                       Nauczyciele i Wychowawcy,

                                                                       Kochani Uczniowie i Rodzice

                                                                       Szkół i Przedszkoli

                                                                       Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

              Dziękując Panu Bogu za piękny czas wakacji, za bezpieczny wypoczynek wypełniony kontaktem z naturą i podziwianiem Stwórcy w pięknie otaczającego nas świata przyrody, prośmy dzisiaj o Błogosławieństwo na nowy rok szkolny, który staje się zawsze nowym etapem życia.

            Rozpoczynamy rok szkolny 2018/ 2019 w szczególnym czasie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co da nam możliwość większego poznania historii naszej Ojczyzny, roli i postawy wielkich Polaków, historii Polski i Kościoła i pozwoli nam jeszcze bardziej ukochać Ojczyznę.

            Wkraczając w nowy rok szkolny otrzymujemy wszyscy kolejną możliwość rozwijania talentów, jakie każdy z nas otrzymał z wielkiego bogactwa Bożych Darów.

            Życzę kochanym Uczniom i Nauczycielom, by świadome podejmowanie troski o własny, integralny rozwój, dotyczyło nie tylko procesu zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, ale, by stało się procesem wzrastania w człowieczeństwie, czyli kształtowania serca i umysłu oraz umacniania woli w czynieniu dobra.

            Największy z Polaków Św. Jan Paweł II na pytanie  podstawowe: Jaką miarą mierzyć człowieka? 3 czerwca 1979 roku w Warszawie odpowiedział: „(…) człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem! Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie… Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego.”

            W roku szkolnym 2018/2019 temat planu pracy formacyjnej nawiązuje do tytułu roku duszpasterskiego Polskiego Kościoła: „Napełnieni Duchem Świętym”.
To Duch Święty, który jest w tajemnicy Trójcy Świętej miłością osobową, ożywia nasze wnętrze przez udzielanie siedmiu darów. Otwarcie na wypełnienie serca siedmioma darami Bożej miłości, czyli całej pełni człowieczeństwa, pozwoli nam na zrozumienie z miłością drugiego człowieka i uzdolni nas do zaufania Woli Bożej.

            Tę drogę rozpoczniemy od poznania darów i ich zrozumienia, co wzmocni nasze zaufanie do Boga i ludzi. Pomoże nam to pokonać różne trudności i próby wiary.

            Na tej pięknej drodze ubogacania serca i umysłów życzę uczniom:

owocnego odkrywania darów i talentów, odkrywania własnej niepowtarzalności, jako osoby i podejmowania trudów zdobywania wiedzy i umiejętności, jako wyrazu troski o siebie samego.

Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę, by byli przewodnikami na ścieżkach wiedzy, by odpowiadali na nurtujące uczniów pytania, by dawali uczniom najlepsze wzorce do budowania osobowości i kształtowania życia. Życzę otwarcia na kontakt indywidualny w pracy dydaktycznej i wychowawczej, co umożliwi tworzenie z uczniami relacji więzi i ufności.

            Życzę Państwu wiele radości, nadziei i umocnienia w wierze i miłości. Niech Matka Boża Niepokalana prowadzi i rozświetla drogę wypraszając Dary Ducha Świętego i otacza opieką  w nowym roku szkolnym.

                                                                                                               Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

 

                                                                                                                                               Prezes

                                                                                                              Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                                                     Maria Chodkiewicz

Dodaj komentarz