Zajęcia ze strażą pożarną

Powiększ obraz

27.04 uczniowie naszej szkoły podczas spotkania z zawodowymi strażakami i strażakami ochornikami mieli okazję poznać zagrożenia pożarowe – przyczyny powstawania pożarów w domu i zapobieganienie im, zasady postępowania podczas pożaru. Poznali też wyposażenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz wyposażenie wozu strażackiego. Strażacy przeprowadzili również szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.


Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyjechali panowie Tomasz Szymkowski i Daniel Sowiński a z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie – naczelnik OSP Mateusz Kaczmarek, pani Dorota Miszczak i panowie Paweł Krysztofowicz, Jakub Dziamara, Jakub Wysocki.
Bardzo dziękujemy za ciekawe przedstawienie ważnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i udzielania pierwszej pomocy.