Z wizytą w muzeum

Powiększ obraz

Na początku czerwca uczniowie naszej szkoły z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w krośniewickim Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego. Po wielomiesięcznych ograniczeniach, spowodowanych pandemią, możliwość wyjazdu cieszyła podwójnie.

Poszczególne klasy, oprócz tradycyjnego zwiedzania wystawy stałych muzeum, wzięły udział w lekcjach muzealnych połączonych z prezentacją multimedialną. Podczas nich pracownik muzeum opowiedział o średniowiecznych obyczajach i uzbrojeniu rycerskim. Po krótkiej przerwie młodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, dla starszych przygotowano podchody. Po zakończeniu zajęć nastąpiła chwila relaksu i czas na zakup pamiątek.