XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000

Powiększ obraz

Spotkanie na Polach Lednickich 2 czerwca odbywało się pod hasłem „Jestem”. Tegoroczne symbole – zwierciadło, gest umycia nóg – miały przypominać nam podstawową prawdę o nas samych, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga. To oznacza, że jestem cenny i wartościowy tylko dlatego, że JESTEM.

Mam już wszystko, czego potrzebuję, żeby stawać się bezinteresownym darem dla drugich. W chwilach zwątpienia i trudności wystarczy powiedzieć Panu Bogu: Jestem. W geście umycia nóg nie tylko dostrzegam, że drugi człowiek jest godzien tego, abym umył mu nogi, ale również sam pozwalam na to, że ktoś umywa nogi mnie. W ten sposób uczę się, ze jestem godzien miłości. Uczę się przyjmować ją jako dar.

Na tegorocznej Lednicy nie mogło zabraknąć również wspomnienia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy uczestnik otrzymał flagę Polski – prezent od Prezydenta RP, który wziął również udział w otwarciu spotkania. Pola zrobiły się biało-czerwone. Flaga Polski świadczy o naszej tożsamości – o naszym JESTEM. Spotykając się u źródeł chrzcielnych Polski podkreślamy, ze patriotyzm i poczucie przynależności są elementem naszej osobowości, bez którego trudno w pełni odnajdywać siebie.

Modlitwą, śpiewem i tańcem wielbiliśmy Pana Boga. Chrześcijanin jest radosny i na Lednicy to widać. Trudy dnia i nocy na Polach Lednickich nie były straszne naszym uczniom, absolwentom i nauczycielom. Kolejna Lednica – 1 czerwca 2019 r.

Zdjęcia i tekst: Ewa Mroczkowska

Dodaj komentarz