XVII Edycja Programu InstaLing

InstaLing jest aplikacją, która umożliwia uczniom szybką naukę słówek zgodnie z jego poziomem zaawansowania, a nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz dostęp do narzędzi do oceny wyników.

W roku szkolnym 2021/2022 program InstaLing realizowany jest w klasach III-VIII i wspomaga naukę ortografii oraz języka angielskiego.


https://instaling.pl