Wycieczka do lasu – Ścieżka „Leśny Parów” i Leśna Izba Edukacyjna

Powiększ obraz

25 i 27.10.2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej wraz z opiekunami odwiedzili Szkółkę Zespoloną w Kiejszach, prowadzoną przez Leśniczego Szkółkarza – Pana Sławomira Niteckiego. Wyjazd miał na celu poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami, uświadomienie uczniom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody, dostrzeganie i rozumienie skutków negatywnych działań człowieka wobec środowiska, przypomnienie warstwowej budowy lasu, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu lasu oraz integrację grup.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji o procesie „produkcji” sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów leśnych, niezbędnych do procesu odnawiania lasu i zalesiania terenów. Odwiedziliśmy ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną „Leśny Parów”, leśną izbę edukacyjną – bogatą w ciekawe eksponaty, na które uczniowie zwrócili szczególną uwagę. Pani leśnik opowiedziała o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas wypraw do lasu oraz podczas przypadkowego spotkania z dziką zwierzyną. Dzieci zadawały wiele pytań, chętnie podejmowały dyskusję. Na zakończenie wyprawy uczniowie odpoczęli przy ognisku i posilili się pyszną kiełbaską. Wyprawa pozwoliła na poszerzenie wiedzy leśno-przyrodniczej dzieci i na długo pozostanie w ich pamięci.