Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Powiększ obraz

Z pozyskanych przez MEN informacji wynika, że najczęstszymi trudnościami zgłaszanymi przez uczniów i rodziców podczas zdalnej nauki są: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, trudności w relacjach rodzinnych i wiele innych w różnych sferach: emocjonalnej, społecznej, fizycznej i umysłowej.

Rodzicu!
Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, oprócz tego uzgodnionego w szkole, można uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole (ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło, tel. 63 272-27-89, e-mali sekretariat@pppkolo.szkolnastrona.pl, http://sekretariat@pppkolo.szkolnastrona.pl/)

Rodzicu, jeśli zauważasz w/w problemy u swojego dziecka skontaktuj się z dyrektorem i wychowawcą. Zadzwoń do poradni. Możesz skorzystać z całodobowej infolinii dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów pod nr telefonu 800-080-222 by uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów i pedagogów.

Dodaj komentarz