Warsztaty z wykorzystaniem „Mobilnego Laboratorium POLoNEs” z Miękini

Powiększ obraz

W ramach realizacji projektu grantowego „Budowa eko – szklarni sposobem na przyjazne środowisko” 17 maja br. zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej nieodpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.


Inicjatorkami i koordynatorkami warsztatów były panie Renata Łada i Ewa Mroczkowska-Rosiak – nauczycielki ze szkoły podstawowej w Wólce Czepowej. Głównym celem prowadzonych warsztatów było poszerzenie świadomości w temacie przyczyn, ograniczania oraz likwidacji niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii.

Już 16 maja, późnym wieczorem, do Szkoły Podstawowej SPSK im. kard. S. Wyszyńskiego zawitali pracownicy z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa przy współpracy z Małopolskim  Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii z Miękini ze swoim „Mobilnym Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji) by od samego rana, dnia następnego, poprowadzić kilkugodzinne warsztaty.  Głównym elementem Mobilnego Laboratorium była zadaszona przyczepa, na której znajdowały się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji oraz urządzenia prezentujące odnawialne źródła energii. Warsztaty składały się z dwóch części: wykładowej i praktycznej. Dzięki warsztatom wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać ciepło w domu nie szkodząc środowisku, co spalamy a nie powinniśmy, czym jest smog, kwaśny opad, dziura ozonowa i jakie są skutki ich działania oraz jakie rośliny pomagają walczyć ze smogiem. W części praktycznej z wykorzystaniem laboratorium odnawialnych źródeł i poszanowania energii uczestnicy mogli również zobaczyć nowoczesne kotły, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Mobilna ekspozycja pokazywała przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwiła odbiorcom efektywną edukację poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii odbyła się możliwie jak najbliżej samych zainteresowanych.

Pomimo „kapryśnej” pogody w warsztatach wzięło udział ponad 130 uczestników – dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Białych Górników w Kłodawie, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Kłodawie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK im. kard. S. Wyszyńskiego w Wólce Czepowej.  Organizacja warsztatów była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, że w przyszłości przede wszyscy młodzi mieszkańcy pobliskich miejscowości skorzystają z propozycji odnawialnych źródeł energii, do czego serdecznie zachęcamy.

Tekst i zdjęcia: Renata Łada

Dodaj komentarz