Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Powiększ obraz

10 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla klas 1-3 oraz IV-VIII. Cele i motywy przyświecające Konkursowi to:
• krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
• przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;
• ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;
• zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;
• ukazanie piękna polskiej ziemi.

Doboru repertuaru dla najmłodszych dokonały wychowawczynie, wskazując wiersze o niepodległości dla dzieci, które, choć pisane przystępnym językiem, przekazują prawdę o ważnej części polskiej historii, jaką było odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku. Starsi uczniowie skupili się na twórczości Cypriana Kamila Norwida, traktując konkurs jako jedną z inicjatyw w związku z Rokiem Norwidowskim.


Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, a ich prezentacje podlegały następującym kryteriom oceny:
1. Interpretacja tekstu.
2. Kultura słowa.
3. Ogólny wyraz artystyczny.
4. Pamięciowe opanowanie tekstu.

Jury w składzie: p. Anna Chojnacka, p. Renata Węgielewska, P. Andżelika Prętkiewicz, p. Katarzyna Kubiś, p. Magdalena Romańska oraz p. Ewa Mroczkowska- Rosiak nagrodziły następujące osoby:

Klasa I
1. miejsce Joanna Sarnecka
2. miejsce Izabela Darul
3. miejsce Laura Prętkiewicz
wyróżnienie Szymon Sitarski

Klasa II
1. miejsce Sebastian Kotwasiński
2. miejsce Kornelia Zdeb
3. miejsce Julia Sarnecka

Klasa III
1. miejsce Franciszek Drozdowski
2. miejsce Filip Winiarz
3. miejsce Filip Pacholski

Klasy IV-VIII
1. miejsce ex aequo Katarzyna Gralak i Małgorzata Gralak, kl. VIII
2. miejsce Adrian Więckowski, kl. VI
3. miejsce Agata Michalak, kl. V

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!