Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący – Sebastian Andrzejczak
Zastępca – Mateusz Rzepka
Skarbnik – Natalia Prusińska

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym są: Ewa Mroczkowska – Rosiak i Michał Rybiński