Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca – Agnieszka Rzetelska
Zastępca – Włodzimierz Prusiński
Skarbnik – Karolina Kowalewska