Dyrekcja szkoły i sekretariat

mgr Anna Prętkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej z włączonymi Oddziałami Gimnazjalnymi
mgr Ewa Mroczkowska – Rosiak – sekretarka