Robotyka w szkole

Powiększ obraz

W dobie rozwoju technologii informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania staje się cenną umiejętnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pragnących rozwijać się w tej dziedzinie, od września w naszej szkole odbywają się zajęcia robotyki dla klas I-III oraz IV-VII. Prowadzącą warsztat robotyki jest p. Andżelika Prętkiewicz.


 

Zajęcia odbywają się w dwugodzinnych blokach, dwa razy w tygodniu a ich głównym celem jest stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci poprzez wdrażanie ich do pracy w zespołach metodą projektów wg 4 zasad: rozpocznij, zbuduj, rozważ, zastosuj. Uczestnicy pracują indywidualnie, mając do dyspozycji zestawy edukacyjne LEGO EDUCATION WeDo 2.0, których zakup został sfinansowany przez Organ Prowadzący szkołę oraz przy współpracy z Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego w Straszkowie.

LEGO EDUCATION WeDo 2.0 pozwala wprowadzić uczniów w świat programowania i robotyki. Program zakłada zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu techniki i automatyki. Uczniowie mają możliwość zbudować robota z wykorzystaniem silnika i czujników, programować polecenia, a następnie wykonać serię interdyscyplinarnych doświadczeń, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności w dziedzinie nowych technologii. Uczniowie uczą się podstaw programowania, przy okazji realizując tematy przyrodnicze i techniczne. Na każdych zajęciach budowany jest inny robot, mający wykonać jakieś zadanie. Następnie uczniowie testują swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia. Biorąc pod uwagę możliwości uczniów poziom zaawansowania w zakresie konstruowania i programowania robotów, będzie co roku podwyższany.

Zajęcia robotyki to dla uczniów doskonała możliwość nabycia wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie programowania i konstruowania robotów, szansa na rozwój zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabycia umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczeń może rozwijać się twórczo, w podejmowanych działaniach wykazuje dużą samodzielność, kreatywność i konsekwentność. Zajęcia kształtują także w uczniach poszanowanie powierzonych klocków, poprzez wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy.
Oceną efektywności zajęć jest satysfakcja z osiąganych przez ucznia wyników. Możliwość zaprezentowania w szerszym gronie stworzonych projektów sprawia ponadto, że uczeń jest w ten sposób dowartościowany, zaspokaja swoje ambicje.

Dodaj komentarz