Rajd „Dla Niepodległej”

Powiększ obraz

Niepodległość jest naszym dobrem wspólnym. Przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nasi uczniowie wraz z opiekunami postanowili zaakcentować poprzez udział w pieszym i rowerowym Rajdzie „Dla Niepodległej”. Inicjatorkami i koordynatorkami projektu były panie Ewa Mroczkowska- Rosiak oraz Andżelika Prętkiewicz. W realizację aktywnie włączyli się: p. Anna Chojnacka, p. Renata Węgielewska, p. Renata Łada i p. Michał Rybiński. Wspominając wydarzenia z przeszłości, w dniu 18 października, łącznie pokonaliśmy… ponad 1000 km!!! Rajd połączono z grą terenową „Szlakiem dworków i pałaców gminy Kłodawa”, w której każda z grup zapoznawała się z lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym. Pomocą w przygotowaniu projektu była publikacja „Dworki i pałace gminy Kłodawa” Ewy Mroczkowskiej – Rosiak.
Uczniowie klas I-IV stanęli przed zadaniem dotarcia do miejsca docelowego w oparciu o mapę i otrzymane wskazówki oraz poprawne rozwiązanie zadań w każdym z punktów wyznaczonych przez Organizatora. Znajdowały się one w różnych miejscach wyznaczonej trasy.
Uczestnicy rozwiązywali zadania grupowo bądź indywidualnie.. Opiekunowie grup byli obserwatorami prawidłowego przebiegu zadania, które dostosowano do wieku i możliwości uczniów. Przypomniano więc m.in. „Katechizm dziecka polskiego” i omówiono polskie symbole narodowe, były zadania plastyczno- techniczne i kodowanie. Podniesienie poziomu wiedzy historycznej uczniów oparło się o postać Józefa Piłsudskiego- przywódcy i bojownika w walce o wolność.
Dwie grupy, z pieśnią na ustach, przemierzyły kilometry do Rgielewa i Pomarzan Fabrycznych, gdzie odkrywały historię mieszczących się tam niegdyś dworków.

Uczniowie z klas V – VIII i III gimnazjum wzięli udział w rajdzie rowerowym. Na 26 kilometrowej trasie (Pomarzany – Wólka Czepowa – Straszkówek – Straszków – Rycerzew – Rgielew) uczestnicy zapoznali się z historią i architekturą dworków, które odwiedzili. Po drodze obejrzeli też dworek w Krzewacie. Prywatni właściciele dworków życzliwie przyjęli rowerzystów. W Rycerzewie mogli oni zwiedzić cały teren dworsko-pałacowy łącznie z ruinami średniowiecznej wieży rycerskiej. Była to lekcja historii, ale także przyrody, gdyż w parku znajdują się siedliska ptaków i zwierząt będących pod ochroną.
Oprócz celów dydaktycznych ideą rajdu było także propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz stworzenie okazji do wzajemnej akceptacji i integracji wśród uczniów a co za tym idzie współdziałania.
Po powrocie do szkoły na uczestników czekało ognisko i pieczenie kiełbasek. Są już plany na następny rajd – zostało jeszcze kilka dworków do obejrzenia!

Tekst: Andżelika Prętkiewicz  i Ewa Mroczkowska- Rosiak
Zdjęcia: Andżelika Prętkiewicz , Ewa Mroczkowska- Rosiak, Renata Łada, Mateusz Rzepka

Dodaj komentarz