Najważniejsze wartości przekazane Polakom

My, jako szkoła katolicka, pod patronatem Prymasa Tysiąclecia będziemy próbowali dochować wierności temu dziedzictwu.

  1. Godność człowieka

 „Człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie oprócz Boga. Najważniejszy na ziemi jest człowiek. I nic go unicestwić nie zdoła! Chociażby leżał w żłobie, na gnoju, okazując się w całej swej nędzy. Chociaż byśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć, jak łotrów na ukrzyżowanie – jest to ocena świata. Bóg przekreśla wyrok świata.”

  1. Wartość rodziny

 „To w rodzinie człowiek przychodzi na świat, ma prawo narodzić się, dojrzewać  i wzrastać. W rodzinie ma prawo dożyć kresu swoich dni, bo zawsze zasługuje na szacunek i miłość, chociażby już siły stracił, po ludzku wydawał się niepotrzebny.”

  1. Poszanowanie praw człowieka – fundamentem nowego ustroju

 „Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradane i zginie. Chodzi o to, żeby sumienie wszystkich się obudziło, żebyśmy zrozumieli naszą odpowiedzialność, za Naród, który Boga wskrzesza. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią ojczyzny.”

  1. Umiłowanie Ojczyzny

 „I biskup katolicki, i kapłan katolicki, i każdy katolik w Polsce też jest Polakiem i też stanowi naród. My, ludzie ochrzczeni, weszliśmy całą naszą siłą naszego chrześcijańskiego ducha w życie narodu i temu narodowi ani krzywdy, ani ujmy nie przynieśliśmy.”

  1. Wiara i zawierzenie Matce Bożej

 „Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza i jeżeli jaki program to ONA. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Bożej.”