Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Powiększ obraz

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Do przedsięwzięcia organizowanego przez UNICEF Polska przystąpiła także nasza szkoła.  Inicjatorem tej akcji był Samorząd Uczniowski. W tym roku przypadła wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przyszli w niebieskich ubraniach. W ramach tego dnia przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Dla każdego dziecka, dzieciństwo”. Uczniowie pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli wykonywali plakaty, słuchali piosenek oraz rozwiązywani quizy z Kahootem.

 

Tekst: https://www.unicef.pl/

 

Dodaj komentarz