Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej dla uczczenia pamięci poległych za Ojczyznę- regulamin

 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.”

Maria Konopnicka

 

 

 

 

                                Regulamin konkursu

 1. Organizatorzy:

    1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej.

 1. Cele konkursu:

    1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

    2. Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży.

    3. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

    4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.

    5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.

    6. Promocja talentów.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 2. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1–3;

  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4–7;

  • gimnazjaliści;

 3. Nadesłanie do sekretariatu szkoły pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu bądź na adres mailowy szkoły: szkola@spskwolka.edu.pl do dnia 25.05.2018

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK

Wólka Czepowa 33

62-650 Kłodawa

Tel. kontaktowy: 693-851-493 Renata Węgielewska

696-449-179 Magdalena Romańska

 1. Przeprowadzenie przez szkołę, zgłaszającą się do Konkursu, pierwszego etapu, czyli eliminacji do etapu drugiego i wybranie trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej.

 2. Przygotowanie  przez uczniów jednego, dowolnie wybranego patriotycznego polskiego utworu poetyckiego. W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, bardzo prosimy, by wiersze przygotowane przez uczniów dotyczyły tematyki związanej z odzyskaną przez Polskę wolnością.

 3. Wiersze muszą być tekstami publikowanymi – nie dopuszcza się tekstów własnych.

 4. Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:

Szkoły podstawowe :

klasa     I  –  III       czas: 3 – 5 min
klasa     IV  – VII     czas: 6 – 8 min

Gimnazja:

klasy I -III czas: 6 – 10 min

IV. Przebieg konkursu

Konkurs ma charakter dwustopniowy:
I etap– eliminacje szkolne, przeprowadzane przez szkoły we własnym zakresie według kryteriów zamieszczonych w regulaminie.
Każda szkoła typuje do II etapu 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
II etap– eliminacje finałowe odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie w dniu 28.05.2018 o godzinie 10.00

V. Kryteria oceny

Jury powołane przez organizatora ocenia według następujących kryteriów:
-dobór i rozumienie tekstu
– opanowanie tekstu
– interpretacja tekstu
– kultura słowa ( dykcja, interpunkcja, intonacja, tempo recytacji, emisja głosu)
umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,
-ogólny wyraz artystyczny

VI. Nagrody

***Każdy uczestnik otrzymuje dyplom.
***Laureaci- I, II, III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe, które zapewnia organizator Konkursu
***Wszystkim nauczycielom, przygotowującym dzieci i młodzież do występów zostaną wręczone podziękowania.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

W załączeniu:

Karta zgłoszenia

Konkurs Recytatorski 2018

 

Dodaj komentarz