„Ja i moja rodzina” – przedszkolny konkurs plastyczny

Powiększ obraz

W dniu 09.03 został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina” – drzewo genealogiczne.  Celem konkursu było utrwalenie w rodzinie pamięci o krewnych i przodkach, poznanie przeszłości rodziny, ale także promowanie sposobu spędzania wspólnego, wolnego czasu dzieci z rodzicami.
Do konkursu wpłynęło 11 prac wykonanych różnymi technikami. Wszystkie były pomysłowe, ciekawe i oryginalne.
Komisja w składzie: p. Andżelika Prętkiewicz (nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i plastyki), p. Joanna Sikorska (psycholog),
p. Idelmis Mikołajczyk (nauczyciel, bibliotekarz) po długich naradach wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Sebastian Kotwasiński z rodzicami

II miejsce – Adam Jakubowski z rodzicami

III miejsce – Marcel Chrapkowski z rodzicami;
Jakub Sęczkowski z rodzicami;
Julia Sarnecka i Joanna Sarnecka z rodzicami.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.

Dodaj komentarz