I Kłodawskie Spotkanie z Folklorem

Powiększ obraz

19 października 2019 r. nasz zespół wziął udział w I Kłodawskim Spotkaniu z Folklorem. Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, patronat honorowy objął Burmistrz Kłodawy.
Spotkanie miało na celu prezentację dorobku zespołów folklorystycznych, wymianę doświadczeń artystycznych między uczestnikami przeglądu, integrację międzypokoleniową oraz popularyzację twórczości ludowej.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 180 uczestników z terenu Powiatu Kolskiego, prezentując swój dorobek w 13 zespołach. „ Stefanki” zaprezentowały „Krakowiaka”, „Trojaka” oraz wielkopolską zabawę ludową „Brzuchaty”. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatora upominek w postaci zestawu audio oraz pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcia: Mateusz Rzepka

 

Dodaj komentarz