Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

Powiększ obraz

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W tym roku EDD odbywają się pod hasłem „W drodze”. Uczniowie z klasy VII i VIII wzięli udział w rajdzie rowerowym i grze terenowej Szlakiem kolei wąskotorowej i dworów ziemiańskich okolic Kłodawy. Na przełomie XIX i XX wieku prężnie rozwijały się cukrownie na Kujawach, wykorzystujące do produkcji uprawiane na polach buraki cukrowe. Jesienią, gdy następowały ich zbiory, trzeba było je w krótkim okresie czasu przewieźć do cukrowni. Nastręczało to wiele problemów, stąd cukrownie zaczęły tworzyć własne koleje dowozowe. Po I wojnie kolej wąskotorowa została rozbudowana. Drogą kolejową Krośniewice – Krzewata transportowano buraki uprawiane w okolicznych majątkach ziemskich do Krośniewic i dalej do cukrowni Ostrowy.

Podczas rajdu uczniowie odwiedzili i poznali historię dworów w Straszkowie, Straszkówku, Krzewacie, Pomarzanach i zakończyli rajd w Wólce Czepowej. Poznali także historię uprawy buraka cukrowego podczas zwiedzania Izby Pamięci w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie.

Uczestnicy, którzy ukończyli grę otrzymali nagrody związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Poprzez takie działania edukacyjne przyczyniamy się do zwiększenia stopnia znajomości naszej wspólnej historii, a tym samym wpływamy na wzmocnienie poczucia wspólnoty.

Tekst i zdjęcia: Ewa Mroczkowska – Rosiak

Dodaj komentarz