Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice!

            W związku z decyzją podjętą dnia 11.03.2020 r. przez Rząd RP, Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Wólce Czepowej informuje, że zawieszone zostały wszelkie zajęcia dydaktyczne od dnia 12.03 – 25.03. 2020 r. włącznie.

            Czas ten nie jest dla dzieci czasem ferii i odpoczynku, dlatego nauczyciele zobowiązani zostali do zaplanowania procesu edukacyjnego podczas pobytu uczniów w domach. Informacje na ten temat zostaną przekazane przez wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów.

            Apeluję, aby w tym okresie bezwzględnie pozostawić dzieci w domach i nie zapominać o podstawowych zasadach higieny. Istotne jest maksymalne ograniczenie przez ten czas kontaktów z innymi osobami. Tym samym zwiększy to szansę na ochronę przed rozprzestrzenianiem się infekcji koronawirusa. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych ludzi!

            Proszę Rodziców, aby zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Czas ten należy wykorzystywać na czytanie lektur, pracę pod kierunkiem nauczycieli. Uczniów klasy VIII szczególnie prosimy o sumienną pracę w celu należytego przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Wólce Czepowej
Anna Prętkiewiecz

Dodaj komentarz