O Szkole

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH

– oddziały przedszkolne
– zajęcia pozalekcyjne
– zajęcia wyrównawcze
– zajęcia sportowe
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna
– miła i przyjazna atmosfera

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”
Kardynał Stefan Wyszyński

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK powstały w miejsce zlikwidowanej samorządowej Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej. Naszym Patronem jest Kardynał Stefan Wyszyński
Od 1 września 2004 roku zajęcia rozpoczęli wszyscy uczniowie zlikwidowanej w czerwcu szkoły podstawowej oraz uczniowie I klasy gimnazjum.Nasza Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej.
Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów.
Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Nasza szkoła wspomaga rozwój dzieci poprzez:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,
 • pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju,
 • kształcenie na piękno, dobro i prawdę,
 • postępowanie wg norm i zasad określonych w Dekalogu, Ewangelii i Statucie Szkoły.

Nasze założenia:

 • wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny
 • szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości
 • czczenie świąt religijnych,patriotycznych, uroczystości szkolne, regionalnych i kościelnych
 • w życiu codziennym oddajemy szacunek i cześć symbolom religijnym i narodowym
 • dobra, przyjazna atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej
 • uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagają niepełnosprawnym i słabszym w nauce
 • dbamy o zachowanie form grzecznościowych
 • szkoła jest otwarta dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie
 • każda klasa organizuje przynajmniej raz w roku wycieczkę krajoznawczą w celu poznania przyrody, zabytków kultury okolic, regionu kraju.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne:

 • kółko plastyczne,
 • kółko muzyczne (chór, zespół),
 • kółko artystyczne,
 • kółko komputerowe,
 • kółko językowe (j. angielski, j. niemiecki),
 • zajęcia szkolne i o zasięgu lokalnym.